I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach

Październik 19, 2020 at 7:36 am · ·

Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach

Wystawa Bilde von Prage – wspólna prezentacja możliwie licznej grupy badanych dzieł – jest ważnym etapem projektu, bezpośrednio poprzedzającym jego podsumowanie. Jej tytuł nawiązuje do jedynej wzmianki źródłowej o czeskim imporcie na tereny państwa zakonnego, zachowanej w krzyżackiej księdze skarbowej (Tresslerbuch), a głównym wątkiem jest problem pojawienia się w Prusach, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad XIV stulecia, grupy wapiennych rzeźb, o wysokiej klasie artystycznej, reprezentującej styl piękny w redakcji czeskiej.

Głównym wątkiem ekspozycji jest problem pojawienia się w Prusach na przestrzeni lat 1380-1400 dość licznej grupy wapiennych rzeźb, o wysokiej klasie artystycznej, reprezentujących styl piękny w redakcji czeskiej. W skali lokalnej było to zjawisko unikatowe, ale w szerszej –środkowoeuropejskiej – perspektywie raczej powszechne, związane z dominacją artystyczną środowiska praskiego oraz z uniwersalizmem formalnym w sztuce ostatniej ćwierci XIV stulecia. Pozwala to postrzegać teren państwa krzyżackiego jako region „aktywny”, wyczulony na prądy artystyczne płynące z największych ośrodków.

Na wystawie zaprezentowano dziewięć spośród piętnastu zachowanych do dzisiaj wapiennych figur z terenu państwa zakonnego i jest to pierwszy w polskim wystawiennictwie tak duży pokaz zabytków z tej grupy. Niewątpliwą jego ozdobą jest figura Chrystusa modlącego się w Ogrójcu (Muzeum Zamkowe w Malborku), a także Pieta z kościoła w Nowym Mieście Lubawskim, która po przeprowadzonych pracach konserwatorskich i usunięciu wielowiekowych nawarstwień, jawi się jako dzieło najwyższej klasy artystycznej. Po raz pierwszy figury należące do tzw. Ołtarza Opłakiwania z bazyliki mariackiej w Gdańsku (Muzeum Narodowe w Gdańsku) – Pieta oraz dwie święte –prezentowane są poza kontekstem snycerskiej nastawy ołtarzowej, zestawione z innymi dziełami o tożsamej ikonografii. Odkryciem zasługującym na szerszy rozgłos jest figura Chrystusa Bolesnego z katedry toruńskiej, która w wyniku badań materiałowych została zidentyfikowana jako dzieło czeskiej proweniencji, wobec czego stanowi obecnie prawdopodobnie najwcześniejszy znany przykład przedstawienia rzeźbiarskiego Vir Dolorum w sztuce czeskiej (około 1380-1390).

Aby uwypuklić znaczenie czeskich dzieł stylu pięknego i ich rolę w kształtowaniu oblicza artystycznego Prus krzyżackich oraz podkreślić ich odrębność, również ideową, konieczne jest zaprezentowanie kamiennych figur z około 1400 roku na tle nieco wcześniejszej i równoległej czasowo produkcji rzeźbiarskiej na tym terenie. Dlatego pierwsza część wystawy, zatytułowana Genius loci jest prezentacją najważniejszych zjawisk w panoramie artystycznej Prus krzyżackich. W sztuce tego czasu nie wypracowano żadnego „stylu regionalnego”, możliwe jest natomiast wskazanie zjawisk, czy kierunków najistotniejszych, takich jak chociażby styl Madonn na lwach, który od lat 70. XIV wieku zdominował tutejszą produkcję artystyczną. Równie ciekawym problemem jest recepcja osiągnięć stylu międzynarodowego w środowiskach lokalnych i mniej lub bardziej twórcze przetwarzanie wzorców, już w innym materiale. Temu zagadnieniu poświęcona jest trzecia część ekspozycji, zatytułowana Pokłosie. Zgromadzono w niej reprezentatywne przykłady świadczące o praktyce powielania czeskich dzieł kamiennych w materiale snycerskim, zróżnicowane jakościowo, ale zawsze czytelne w odwołaniu do pierwowzoru.

Ekspozycji towarzyszy katalog naukowy, przygotowany przez kuratorki wystawy, prof. Monikę Jakubek-Raczkowską (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Monikę Czapską (Muzeum Zamkowe w Malborku).

Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach.

Muzeum Zamkowe w Malborku: 18.10.2020-03.01.2021

 

 

Trwają przygotowania do wystawy „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach”.

Październik 1, 2020 at 7:36 am · ·

Trwają przygotowania do wystawy „Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach”.

Jednym z elementów realizowanego projektu będzie wystawa czasowa, na której zaprezentowane zostaną rzeźby, analizowane w ramach naszych badań. Ekspozycję będzie można oglądać od 18 października w Muzeum Zamkowym w Malborku.

Tytuł wystawy nawiązuje do jedynej wzmianki źródłowej o czeskim imporcie na tereny państwa zakonnego, zachowanej w krzyżackiej księdze skarbowej (Tresslerbuch). Głównym wątkiem ekspozycji jest problem pojawienia się w Prusach na przestrzeni lat 1380–1400 grupy wapiennych rzeźb, o wysokiej klasie artystycznej, reprezentującej styl piękny w redakcji czeskiej. Będzie to pierwszy w historii polskiego wystawiennictwa tak obszerny pokaz tych dzieł.

Zabytki kamienne – tytułowe Bildern von Prage – zostaną zaprezentowane na tle nieco wcześniejszej i równoległej produkcji rzeźbiarskiej w Prusach oraz w kontekście lokalnej recepcji czeskich pierwowzorów w sztuce lokalnej. W jednej przestrzeni ekspozycyjnej znajdą się wykonane w pierwszorzędnych warsztatach kamieniarskich w Pradze dzieła pochodzące z kilku pomorskich muzeów i kościołów, takie jak figury z kręgu tzw. Ołtarza Opłakiwania (Muzeum Narodowe w Gdańsku), posągi św. Elżbiety z Malborka (kościół św. Jana), św. Barbary z Barbarki (Muzeum Diecezjalne w Pelplinie), Pieta z Nowego Miasta Lubawskiego (kościół św. Tomasza Apostoła), Chrystus Ogrójcowy (Muzeum Zamkowe w Malborku) czy Vir Dolorum (katedra św. Janów w Toruniu).

Wątkiem wprowadzającym do ekspozycji będzie tematyka i zakres działań w ramach projektu badawczego Styl piękny w redakcji czeskiej w Prusach – rzeźba kamienna z lat 1380-1400.

Bilde von Prage. Czeska rzeźba stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach.

Muzeum Zamkowe w Malborku: 18.10.2020-03.01.2021

 

 

Konserwacja figury św. Elżbiety ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Wrzesień 14, 2020 at 7:36 am · ·

Konserwacja figury św. Elżbiety ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Z końcem sierpnia br. zakończone zostały prace konserwatorskie przy figurze św. Elżbiety z Turyngii, znajdującej się w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Podczas swych burzliwych losów figura św. Elżbiety narażona była na trudne warunki zewnętrzne i działanie wody, w wyniku czego utraciła niemal w całości oryginalne opracowanie kolorystyczne. Zachowały się jedynie relikty, które można odnaleźć w głęboko rzeźbionych partiach.

Szczególnie zniszczona była dolna część figury z dużymi ubytkami formy rzeźbiarskiej oraz ciemnymi, grubymi i szczelnymi nawarstwieniami, które dodatkowo dezintegrowały pozostałości polichromii i złoceń.

Ciemne zaplamienia w górnych partiach figury to przykład działania metabolizmu drobnoustrojów żywiących się organicznymi składnikami warstw malarskich, takimi jak białko, kazeina, olej lniany czy woski.

Celem prac konserwatorskich było maksymalne wyeksponowanie bezcennej substancji oryginalnej – zrezygnowano z prób rekonstrukcji formy rzeźbiarskiej (za wyjątkiem tych wymagających stabilizacji smukłej figury). Rzeźba została zdezynfekowana, a po wzmocnieniu materiału kamiennego w miejscach osłabionych oraz konsolidacji reliktów polichromii i złoceń, przystąpiono do oczyszczania figury. Ze względu na wrażliwość wapiennej skały i resztek opracowań malarskich na działanie wody, zastosowano bezpieczną metodę okładów lateksowych typu „peel off”, które najpierw delikatnie rozmiękczają nawarstwienia, wiążą je, a następnie usuwają wraz ze zdjęciem okładu. Dla uzyskania odpowiedniego efektu, okłady nakładano kilkukrotnie, starannie omijając miejsca z zachowanymi oryginalnymi pozostałościami polichromii. Grube, ciemne nawarstwienia wymagały dodatkowych zabiegów konserwatorskich – po ostrożnym, punktowym rozmiękczeniu środkami chemicznymi, mechanicznie usuwano je drobnymi narzędziami preparacyjnymi. Odsłaniane stopniowo warstwy oryginalnych opracowań konsolidowano i kontynuowano doczyszczanie. W taki sposób, krok po kroku, odzyskano fragmenty oryginału.

Kompleksowej konserwacji dzieła podjęła się Kamila Ślefarska z Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 

Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim po konserwacji

Listopad 7, 2019 at 7:36 am · ·

Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim po konserwacji

Z końcem sierpnia br. zakończone zostały prace konserwatorskie przy Piecie z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim.

Rzeźba jest stale eksponowana w niszy bocznej nawy wnętrza kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim, od niedawna za przesłoniętą pleksi ramą. Zarówno wcześniejsze uszkodzenia jak i warunki przechowywania oraz użytkowania rzeźby przyczyniły się do jej stanu zachowania. Nie była ona przez długi czas oczyszczana, dlatego jej powierzchnia była mocno zanieczyszczona przede wszystkim grubą warstwą kurzu, pyłów i pajęczyn. Na niektórych częściach zalegały ciemne nawarstwienia oraz mocno żółte przebarwienia i plamy. W dolnych partiach była popryskana parafiną pochodzącą od świec używanych w kościele w jej pobliżu. Pod ciemną warstwą zanieczyszczeń widoczne były niewielkie fragmenty pozostałe po całościowym opracowaniu malarskim powierzchni piety (karnacje, włosy, szaty, tron). Niektóre części miały charakter późniejszego przemalowania (rana w boku oraz rany przebite w dłoniach i stopie Jezusa).

Rzeźba od dawna była uszkodzona: brakuje prawej nogi Jezusa od kolana w dół oraz wysuniętej części stopy lewej jego nogi ze wszystkimi palcami, kilku palców w lewej dłoni Marii oraz prawej dłoni Jezusa; dużego prostokątnego fragmentu górnej części lewego boku tronu oraz fragmentu w podstawie z tej samej strony. W różnych wystających częściach są liczne mniejsze wyszczerbienia oraz brakuje cierni w koronie na głowie Jezusa.

Pieta została przywieziona do Pracowni Konserwacji Zabytków w Muzeum Zamkowym w Malborku w końcu 2018 roku, aby zostać poddana kompleksowej konserwacji przez konserwatorkę zbiorów muzealnych MZM, Jolantę Ratuszną. Zgodę na opracowany wcześniej przez nią program prac wydał Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z Delegaturą w Elblągu. Rzeźbę wykonano około 1410 roku ze skały wapienno-krzemionkowej typu opoka, jej skład mineralny skały sprawia, że nie jest ona odporna na niszczące działanie wody, dlatego użycie wody w pracach konserwatorskich musiało być ograniczone do minimum.

Zlecono badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego z powierzchni rzeźby jeszcze przed rozpoczęciem jej oczyszczania. Przeprowadziła je Pani mikrobiolog, naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Magdalena Dyda. Z wyhodowanych w laboratorium próbek pobranych z powierzchni piety zidentyfikowała pod mikroskopem liczne kolonie grzybów strzępkowych, bakterii i drożdżaków, które zasiedlały w dużej liczbie m.in. powierzchnię ręki oraz policzek figury Jezusa i czoło figury Marii. Analiza grzybów pleśniowych wykazała obecność silnie patogennych gatunków. Obecność bardzo licznych mikroorganizmów wynikała z dużego zanieczyszczenia powierzchni rzeźby po długotrwałym przechowywaniu jej w otwartej przestrzeni kościoła, co więcej – udostępnionej powszechnie, jako obiektu kultu religijnego. Na podstawie wyników analiz można było wybrać odpowiedni preparat dezynfekcyjny, którym została potraktowana cała powierzchnia rzeźby. Umożliwiło to w pełni bezpieczne dla konserwatora przystąpienie do jej oczyszczania.

W marcu 2019 roku przedstawiciele Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Anna Tomkowska i Radosław Tusznio, z udziałem Jolanty Ratusznej pobrali próbki do specjalistycznych badań warstw malarskich i złoceń z powierzchni rzeźby. Wykonano również fotografie wybranych miejsc z widocznymi fragmentami opracowania malarskiego rzeźby przenośnym mikroskopem 3D, HIROX. Następnie, już w warunkach laboratoryjnych, materiał badawczy dokładnie przeanalizowano pod kątem stratygrafii, rodzaju spoiw i pigmentów malarskich. W wyniku tych analiz określono oryginalną kolorystykę na większej powierzchni rzeźby. Wszystkie fragmenty malarskie zostały odsłonięte spod nawarstwień i zabezpieczone przed odpadaniem.

Po etapie badań rzeźbę sukcesywnie oczyszczano, przede wszystkim z użyciem pasty kauczukowej Arte Mundit Remmers i wybranych rozpuszczalników oraz detergentu. Oprócz tego użyto pod ścisłą kontrolą konserwatorską techniki laserowej na niektórych fragmentach rzeźby do usunięcia najciemniejszych nawarstwień, które były nie rozpuszczalne chemicznie. W tym zakresie zaproszono do współpracy Laboratorium Technik Optoelektronicznych Restauro Sp. z o.o. w Toruniu. Małe fragmenty były doczyszczane ręcznie. Po odsłonięciu powierzchni spod ciemnych plam konieczne były kompresy usuwające żółte plamy oraz parafinę. Usunięto czerwoną współczesną farbę z ran dłoni Jezusa, a następnie delikatnie zaakcentowano te miejsca w sposób konserwatorski.

W dalszym etapie podklejono rozwarstwienia kamienia oraz uzupełniono liczne płytkie ubytki, aby uniemożliwić pogłębienie zniszczeń. Uzupełnienia scalono kolorystycznie do koloru kamienia. Oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie żelazną kotwę znajdującą się od spodu z tyłu rzeźby. Analiza mikrobiologiczna powierzchni rzeźby po konserwacji stwierdziła wystarczającą skuteczność zabiegów dezynfekcji i oczyszczania, aby można było rzeźbę bezpiecznie eksponować. Cały proces konserwacji został szczegółowo udokumentowany fotograficznie.

Pobieranie materiału do badań – Pieta z Kościerzyny

Październik 30, 2019 at 3:24 pm · ·

Pobieranie materiału do badań – Pieta z Kościerzyny

25.10.2019 pobrana została próbka kamienia z rzeźby Pieta, znajdującej się w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kościerzynie. Figura została ponadto poddana oględzinom i szczegółowym pomiarom. Wykonana została również dokumentacja fotograficzna zabytku – także w świetle UV – oraz przeprowadzono badania nieniszczące warstw malarskich.

Zdjęcia w UV rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Marzec 30, 2019 at 7:36 am · ·

Zdjęcia w UV rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 30 marca br. zostały wykonane fotografie piety z Nowego Miasta Lubawskiego w świetle ultrafioletowym. Obrazują one dokładnie miejsca ubytków, które były wcześniej uzupełniane, na ich powierzchni uwidocznił się jasno-świecący klej współczesny, którego zacieki są widoczne na tylnej i bocznej części rzeźby. Inne jasno-świecące miejsca wskazują na fragmenty warstw malarskich (być może wtórnych) na powierzchni. Fotografie posłużą jako dokumentacja stanu zachowania przed przystąpieniem do prac konserwatorskich.

Spotkanie zespołu projektowego

Marzec 26, 2019 at 7:37 am · ·

Spotkanie zespołu projektowego

26 marca w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyło się spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne uczestników projektu badawczego. Obrady otworzył dyrektor, Janusz Trupinda. Po omówieniu postępów prac i realizacji dotychczasowych zadań oraz dyskusji nad sprawami merytorycznymi, przystąpiono do oględzin Piety z Nowego Miasta Lubawskiego, która od grudnia 2018 roku znajduje się pod opieką Muzeum Zamkowego i przygotowywana jest do prac konserwatorskich.

Pobranie próbek do badań warstw malarskich z rzeźby Pieta z Kościoła Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Marzec 19, 2019 at 7:38 am · ·

Pobranie próbek do badań warstw malarskich z rzeźby Pieta z Kościoła Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Przystąpiono do prac przygotowawczych do planowanej wcześniej konserwacji rzeźby.W dniu 19 marca 2019 roku przedstawiciele Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w składzie: Anna Tomkowska i Radosław Tusznio wraz z konserwatorem zbiorów muzealnych Muzeum Zamkowego w Malborku Jolantą Ratuszną wykonali prace, w wyniku których pobrano próbki do badań specjalistycznych z powierzchni rzeźby. Wykonano również fotografie wybranych miejsc na rzeźbie przenośnym mikroskopem 3D – HIROX.Ponadto do podobnych badań specjalistycznych temu samemu zespołowi badawczemu przekazano wcześniej pobrane próbki warstw malarskich i nawarstwień z rzeźby św. Elżbieta pochodzącej z Muzeum Narodowego w Gdańsku. W kolejnym etapie, już w warunkach laboratoryjnych, próbki zostaną dokładnie przeanalizowane różnymi metodami badawczymi pod kątem stratygrafii, rodzaju spoiw i pigmentów malarskich oraz spoiw nawarstwień. W analizie wyników badań zostaną wykorzystane wstępne pomiary wykonane wcześniej na rzeźbie pieta przenośnym spektrometrem XRF przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskanie końcowych wyników analiz badawczych jest zaplanowane na koniec kwietnia br.W tym samym dniu specjalista techniki laserowej, Roman Ostrowski, reprezentant Instytutu Optoelektroniki WAT wraz z przedstawicielami MZM wykonał próby oczyszczania laserowego w czterech wybranych miejscach na piecie. Próby miały na celu wstępne określenie możliwości usunięcia ciemnych nawarstwień w sposób nie uszkadzający powierzchni rzeźby. W najbliższym czasie zostaną wykonane kolejne testy usuwania zanieczyszczeń przy użyciu innych metod tak, aby można było dokonać wyboru najlepszego sposobu oczyszczenia całej powierzchni rzeźby.

Badania mikrobiologiczne rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

Styczeń 9, 2019 at 7:07 pm · ·

Badania mikrobiologiczne rzeźby Pieta z kościoła św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 9 stycznia 2019 roku odbyła się wizyta mikrobiologa, naukowca Uniwersytetu Warszawskiego, Pani dr Magdaleny Dyda, przedstawiciela firmy RDLS sp. z o.o. w Pracowni Konserwacji Zabytków w Muzeum Zamkowym w Malborku. Wówczas to zostały pobrane próbki zanieczyszczeń z różnych miejsc z powierzchni rzeźby dwoma metodami: na sterylną bibułę i na wymazówkę. Dla oznaczenia rodzaju mikroorganizmów materiał badawczy został przeniesiony i wyhodowany na dwóch różnych podłożach: agarowym i kazeinowym. Z wyhodowanego w laboratorium materiału zidentyfikowano pod mikroskopem liczne kolonie grzybów strzępkowych, bakterii i drożdżaków. Stwierdzono, że bakterie i drożdżaki zasiedlały w dużej liczbie m.in. powierzchnię ręki oraz policzek figury Jezusa i czoło figury Marii. Analiza grzybów pleśniowych wykazała obecność silnie patogennych gatunków.